Zoals u wellicht weet, worden alle opbrengsten van de activiteiten van “VZW steunt MS” integraal doorgestort aan IMSO-Melsbroek. Maar...

IMSO is een vereniging die in 1980 werd opgericht in de MS-kliniek te Melsbroek en die patiŽnten, familieleden en vrienden-vrijwilligers groepeert die rechtstreeks of onrechtstreeks met multiple sclerose te maken hebben.

IMSO is een erkende VZW met als voornaamste doelstelling de steeds groter wordende problemen van allerlei aard bij de MS-patiŽnten te helpen verlichten.

Deze problemen zijn zowel van financiŽle als morele aard :

Hospitalisatiekosten, orthopedisch materiaal, technische hulpmiddelen, communicatiemateriaal, vervoersonkosten, niet terugbetaalde medicatie .
IMSO is een vereniging vůůr en důůr patiŽnten en familieleden, die met de medewerkende sympathisanten tracht de patiŽnten en familieleden zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Om aan deze doelstellingen te beantwoorden, wordt de patiŽnten heel wat aangeboden:    

Zoals eerder aangehaald:
"VZW steunt MS" schenkt al de opbrengsten van haar activiteiten, als fondsenwerving, aan IMSO-Melsbroek.

Uw bijdrage wordt dus goed besteed !

Home | Imso Melsbroek | Over MS | Eddy Merckx | Mail | Fotoboek | Links |
hosted by Visionline BVBA - Londerzeel